Genom medlemskap hos Cashbacker och användandet utav tjänsten godkänner du även de användarvillkor som anges på denna sida. Dessa villkor kan uppdateras med tiden.

Villkoren uppdaterades senast 2017-01-09

Konto hos Cashbacker

Det är endast tillåtet att ha 1 konto per fysisk eller juridisk person hos Cashbacker. Om ditt konto stängts så är det inte tillåtet att skapa ett nytt. Om vi upptäcker att flera konton har skapats av samma person förbehåller sig Cashbacker att stänga samtliga konton samt hålla in eventuell intjänad återbäring och bonus.

För att vara medlem hos Cashbacker måste du har fyllt 16 år.

Välkomstbonus

Om du har fått en välkomstbonus när du blev medlem och ej gjort ditt första köp inom tre (3) månader från det datum då du blev medlem hos Cashbacker, förfaller bonusen.

Återbäring

Den återbäring som tillfaller medlemmen baseras på information från respektive nätbutik. Cashbacker försöker spåra eventuella saknade köp, men är inte ansvarig för saknad/felaktig information ifrån nätbutiken. Cashbackers tjänst är beroende av en teknisk lösning och kommunikation med nätbutiker samt tredje part. Cashbacker ger ingen garanti för att den tekniska spårningen av köp fungerar.

Beräkning av återbäring sker i de flesta fall exklusive moms, frakt och andra eventuella skatter.

Varje nätbutik beräknar återbäringen på respektive order, vilket innebär att det återbetalningsbelopp som kommuniceras på Cashbackers sajt för respektive nätbutik endast är för informationssyfte och kan inte anses vara ett bindande åtagande från Cashbacker. Cashbacker gör dock sitt yttersta för att den information som visas på sajten om storleken på återbäringen är korrekt.

För en del butiker gäller särskilda villkor för att en viss återbäring ska gälla. Om sådana villkor finns står dessa angivna på butikens sida hos Cashbacker under "Återbäring hos [butikens namn]" eller under punkten "Villkor och information angående återbäring hos [butikens namn]". Det är medlemmens ansvar att hålla reda på de villkor som gäller för återbäring hos respektive butik.

Cashbacker förbehåller sig rätten att justera återbäringen i händelse av tryckfel eller förändringar av återbäringen ifrån nätbutiker som ligger utanför Cashbackers kontroll.

Korrigering av återbäring kan också genomföras av nätbutik och innebär att redan godkänd återbäring kan korrigeras på ditt Cashbackerkonto. Detta kan exempelvis ske vid sen retur av varor då återbäringen räknas om baserat på det justerade ordervärdet.

Återbäring som registerats på medlemmens konto kan tidigast betalas ut 15 dagar efter det registrerats hos oss, förutsatt att respektive butik som köpen genomförts i har godkänt köpen. Minsta belopp som går att ta ut är 100 kr. På respektive butiks sida på vår webbplats finns information om ungefärlig tid för godkännande.

Återbäring betalas inte för den del av köp som betalas med presentkort eller tillgodohavande i nätbutiken.

Det är ej tillåtet att dela upp ett köp eller en hotell-/resebokning i flera delar, eller göra många upprepade köp, för att på så sätt utnyttja en återbäring från en butik flera gånger.

Vi har ingen möjlighet att behandla ospårade/oregistrerade köp som är mer än två månader gamla

Multipla medlemskonton skapade utav samma person i syfte att utnyttja en butiks återbäring eller erbjudanden för egen vinning är inte tillåtet. Alla konton som skapas i sådant syfte kommer att stängas utan förvarning och eventuell intjänad återbäring kommer att tas bort.

Registrering av återbäring

För att Cashbacker ska kunna spåra ditt köp hos respektive nätbutik, och på så sätt registrera din återbäring, använder vi oss av en teknisk lösning som bland annat baserar sig på användandet av cookies. Lösningen kräver att du klickar dig till butiken från våra länkar på Cashbacker.se eller vår tjänst Cashbacker-assistenten, och sedan genomför ditt köp utan att besöka andra sajter där emellan. Eftersom en cookie är tidsbegränsad är det viktigt att köpet slutförs i samband med utklicket från Cashbacker.se eller att återbäringen har aktiverats via Cashbacker-Assistenten då spårningen av köpet annars kan gå förlorad.

Det är ej tillåtet att använda rabattkoder eller erbjudande från andra källor än Cashbacker i samband med ditt köp såvida inte annat anges i våra villkor för den aktuella butiken då det kan medföra att butiken ej godkänner eller registrerar din återbäring.

Vi avråder också från att ha andra sajter öppna i andra fönster eller flikar som innehåller reklambanners eller länkar till någon av de nätbutiker Cashbacker samarbetar med eftersom dessa kan skriva över de cookies Cashbacker använder för att kunna spåra ditt köp.

Detsamma gäller användandet av så kallade annonsblockerare, som till exempel Adblock, eftersom sådana programvaror kan radera både våra och butikens cookies och därmed omöjliggöra att din återbäring registreras. Om du använder dig av Adblock eller annat motsvarande tillägg i din webbläsare ber vi dig pausa eller inaktivera detta under tiden du genomför ditt köp. Det innebär att annonsblockeraren behöver vara avstängd från det att du klickar dig ifrån Cashbacker till butiken, tills dess att köpet slutförts.

Bonus på återbäring

Cashbacker ger ibland enskilda medlemmar en personlig bonus på all återbäring de tjänar ihop under en viss period. Vi ger ibland även en butiksspecifik bonus som gäller för samtliga medlemmar. All denna bonus beräknas med utgångspunkt för den normala återbäring som Cashbacker ger. Den maximala bonusen en enskild medlem kan uppnå är 200% av den normala återbäringen.

Exempel 1

Cashbacker har en normal återbäring för Ellos på 5% av köpesumman. En medlem som har en personlig bonus på 50% erhåller 7,5% i återbäring från Ellos (5% * 1,50)

Exempel 2

Cashbacker har en normal återbäring för Ellos på 5% av köpesumman. För tillfället har Cashbacker en butiksspecifik bonus på 50% för Ellos.
En medlem utan personlig bonus erhåller 7,5% i återbäring från Ellos (5% * 1,50)
En medlem som även har en personlig bonus på 50% erhåller 10% i återbäring från Ellos då den maximala totala bonusen är begränsad till 200% av den normala återbäringen.

Värva en vän

Cashbacker erbjuder alla medlemmar att tipsa om tjänsten

För var värvad person utgår en bonus på 25 kronor.

Den maximala värvningsbonus som kan betalas ut till en enskild medlem uppgår till 99 kr. Detta betyder att värvningsbonusen för de 3 första värvningarna belönas med 25 kr. Den 4:e värvningen belönas med 24 kronor. Den 5:e och eventuella påföljande värvningar belönas inte med någon bonus. Eftersom bonusen uppgår till mindre än 100 kr så kommer inte någon kontrolluppgift att skickas till skatteverket.

För att bonusen för en värvad person skall kunna utbetalas krävs att den värvade personen uppnått en godkänd återbäring på minst 50 kronor. Observera att eventuell välkomstbonus ej räknas som återbäring!

För att värvningsbonusen skall registreras så måste din vän klicka på din specifika värva-en-vän-länk och samtidigt registrera sig som ny medlem på sajten i samband med det klicket/besöket.

Multipla medlemskonton skapade utav samma person i syfte att utnyttja värvningsbonusen för egen vinning är inte tillåtet. Alla konton som skapas i sådant syfte kommer att stängas utan förvarning.

Om värva-en-vän-länken skickas via e-post så är det endast tillåtet att skicka till personer som man känner.

Personuppgifter

Vid användning av Cashbacker.se samtycker man som medlem till att ens personuppgifter, inklusive e-postadress och andra uppgifter du själv lämnat via tjänsten såsom bland annat personnummer och adressuppgifter, får lagras och användas inom Wanoma AB (som äger och driver Cashbacker.se) samt för statistik- och analysändamål.

Cashbackers registrerade medlemmar samtycker till att marknadsföring kan ske via e-post. Marknadsföring via e-post regleras i marknadsföringslagen.

Cashbacker lagrar data om person- och adressuppgifter. Cashbacker lagrar även de IP-adresser som används vid inloggning samt transaktionsdata kring de köp som görs i anslutna nätbutiker i form av ordervärde och inköpsdatum.

Samtycket är giltigt till dess medlemmen själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Medlemmen har rätt att återkalla samtycket vilket görs hos Cashbackers kundtjänst (support@cashbacker.se).

Säkerhet och Sekretesspolicy

Cashbacker sätter ett stort värde i att värna våra medlemmars säkerhet och sekretess.

Cashbacker lagrar alla medlemmars lösenord i krypterad form.

Cashbacker använder extern part för hantering av utbetalningar, vilket betyder att Cashbacker inte lagrar några bankkonto- eller kontokortsuppgifter.

Personuppgifter kan i vissa fall lämnas ut till Cashbackers/Wanoma ABs samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Alla medlemmar har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

Cashbacker sparar personuppgifter under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuell användning av Cashbacker.se.

Cookies

Cashbacker använder sig av cookies i syfte att kunna spåra de köp som görs i respektive nätbutik. Cookies lagras även av 3:e part för att spåra köp och hantera statistik. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

Medlemmar kan själva ställa in sin webbläsare att blockera cookies samt ta bort redan lagrade cookies. Detta kan påverka och försämra Cashbackers funktionalitet samt medföra att återbäring ej kan registras på medlemmens konto.

Inaktivt konto

Om du inte loggar in på ditt konto på 1 år (senaste inloggningen skedde för mer än 365 dagar sedan) så betraktas ditt konto som inaktivt och kommer att stängas. Eventuell intjänad återbäring kommer då att tas bort.

Missbruk

Det som skäligen kan bedömas vara medvetet uppsåt i syfte att tillgodogöra sig återbäring genom falska beställningar eller liknande bedräglig handling kommer att polisanmälas. Utbetalning som gjorts under sådana premisser kan komma att krävas tillbaka av Cashbacker. IP-adresser loggas. Då Cashbacker bedömer att ett medlemskonto bryter mot användarvillkoren eller på annat sätt används i bedrägligt syfte, kan det komma att stängas utan förvarning.

Force Majeure

I händelse av force majeure är Cashbacker inte skyldigt att fullgöra sina plikter gentemot sina medlemmar.