Villkoren uppdaterades senast 2024-05-07

Användarvillkor

Allmänt

Wanoma AB, organisationsnummer 556942-4285, driver webbplatsen och tjänsten Cashbacker.se (nedan benämnt ”Cashbacker”). Kontaktuppgifter och övrig information om Cashbacker.se som inte framgår av dessa villkor finns att tillgå på webbplatsen.

Som medlem hos Cashbacker kan du via oss besöka och handla varor och tjänster hos de nätbutiker vi samarbetar med. Cashbacker erhåller sedan provision för dina köp och delar denna med dig i form av kontant återbäring.

Genom medlemskap och användandet utav Cashbacker godkänner du våra användarvillkor som anges på denna sida. Användarvillkoren kan uppdateras med tiden.

Genom medlemskap godkänner du även att Cashbacker skickar dig personlig information via e-post samt nyhetsbrev med erbjudanden från våra samarbetspartners. Vill du ej ta emot nyhetsbrev från oss kan du läsa mer om hur du kan avsluta din prenumeration i vår integritetspolicy.

Medlem hos Cashbacker

För att bli medlem hos Cashbacker måste man ha fyllt 16 år. Enlig svensk lag accepterar inte de nätbutiker vi samarbetar med kreditköp till personer under 18 år men vissa undantag kan göras för personer som har fyllt 16 år. 

Det är endast tillåtet att ha ett medlemskonto hos Cashbacker per fysisk eller juridisk person.

Du får endast skapa ett konto om du agerar som huvudperson och inte om du agerar i någon annans namn eller för någon annans räkning.

Som medlem hos Cashbacker måste du komplettera och uppge korrekta personuppgifter på din profilsida. I samband med utbetalning kommer du även att behöva uppge ditt personnummer. Cashbacker tar för givet att utbetalningar som begärs efter att korrekta personuppgifter tillsammans med lösenord har angivits utförs av kontots rättmätiga ägare och därför är giltiga.

Cashbacker förbehåller sig rätten att neka återbäring exempelvis om medlemmen har uppgivit felaktiga personuppgifter.

Vi är inte under några omständigheter ansvariga för förluster som du lidit på grund av otillåtet bruk eller missbruk av din personliga information. För att skydda både dig och oss mot identitetsstöld förbehåller vi oss rätten att när som helst be om ett tillfredsställande identitetsbevis (kopia av giltigt pass/legitimation) och/eller bevis på adress (med aktuell hushållsräkning/bankutdrag/kreditkort/regeringsutfört ID-kort/körkort).

Felaktigt ifyllda, eller falska personuppgifter, samt underlåtelse att skicka in ovanstående begärda handlingar kan leda till att ditt medlemskonto stängs utan förvarning. I sådana fall förbehåller sig Cashbacker att hålla inne eventuell intjänad återbäring och bonus.

Om ett medlemskonto stängts så är det inte tillåtet att skapa ett nytt av samma person, utan särskilt godkännande av Cashbacker. Om vi upptäcker att flera konton har skapats av samma person förbehåller sig Cashbacker rätten att stänga samtliga konton samt hålla inne eventuell intjänad återbäring och bonus.

Återbäring

Beräkning av återbäring sker i de flesta fall baserat på ordervärdet exklusive moms, frakt samt övriga avgifter och skatter.

Återbäring kan ges som en fast summa eller beräknas procentuellt.

En och samma nätbutik kan ha flera olika nivåer av återbäring baserat på vilka varor eller tjänster som köpet avser. Detta kommuniceras i sådana fall på respektive butiks sida på Cashbacker. För att indikera att en butik har flera olika cashback-nivåer anges detta med begreppet "upp till" på de ställen där butikens cashback kommuniceras, exempelvis i rubriken på butikens sida på Cashbacker och i vårt webbläsartillägg Cashbacker-assistenten.

Återbäring ges inte för den del av köp som betalas med presentkort eller tillgodohavande i nätbutiken.

Det är ej tillåtet att använda rabatt-/kampanjkoder eller erbjudande från andra källor än Cashbacker i samband med ditt köp, såvida inte annat anges i våra villkor för den aktuella nätbutiken då det kan medföra att butiken ej godkänner eller registrerar din återbäring.

Du kan inte få återbäring på något annat sätt än genom Cashbacker. Återbäring ges enbart på köp som görs i butikernas onlineshoppar, detta gäller även vid ev byten/returer.

Varje nätbutik beräknar återbäring på respektive order vilket innebär att återbäringsbeloppet i procent eller kronor som kommuniceras för nätbutiken på Cashbacker endast är i informativt syfte och inte kan anses vara ett bindande åtagande för Cashbacker. Cashbacker gör dock sitt yttersta för att den information som visas om storlek på återbäringen är korrekt.

Den återbäring som tillfaller medlemmen baseras på information från respektive nätbutik. Cashbacker är beroende av en teknisk lösning och kommunikation med nätbutiker samt tredje part. Cashbacker ger ingen garanti för att den tekniska spårningen av köp fungerar. Cashbacker försöker spåra eventuella saknade köp för vilka återbäring ej har registrerats men är inte ansvarig för saknad/felaktig information från nätbutiken eller de fall där medlem ej har följt de villkor som vi eller aktuell nätbutik har satt upp.

Cashbacker kan komma att begära in orderbekräftelse eller annan motsvarande handling av dig som medlem för att till exempel registrera återbäring för ett ospårat köp eller för att verifiera ett redan utfört köp mot den butik där köp eller tjänst har köpts. Genom att skicka oss orderbekräftelse eller motsvarande handling godkänner du också att vi sparar dessa uppgifter för att kunna fullfölja vårt åttagande gentemot dig. Underlåtelse att skicka oss begärd orderbekräftelse kan innebära att vi inte kan registrera återbäring för ett köp eller att redan registrerad återbäring kan komma att nekas.

För en del nätbutiker gäller särskilda villkor för att en viss återbäring ska gälla. Om sådana villkor finns står dessa angivna på nätbutikens sida hos Cashbacker under rubriken "Återbäring hos [butikens namn]" eller under punkten "Villkor och information angående återbäring hos [butikens namn]". Det är medlemmens ansvar att hålla reda på de villkor som gäller för återbäring hos respektive butik.

Cashbacker förbehåller sig rätten att justera återbäringen i händelse av tryckfel eller förändringar av återbäringen från nätbutiker som ligger utanför Cashbackers kontroll.

Registrering av återbäring

För att de köp som görs i en nätbutik via Cashbacker ska kunna spåras tillbaka till oss, och den medlem som gjorde köpet, använder butikerna sig av en teknisk lösning som huvudsakligen baserar sig på användandet av cookies. Den tekniska lösningen tillhandahålls av så kallade affiliatenätverk som agerar mellanhänder mellan oss och butikerna.

Lösningen kräver att man klickar sig till butiken via våra länkar på vår hemsida (www.cashbacke.se), vår app (iOS eller Android), eller vår tjänst Cashbacker-assistenten, och sedan genomför köpet i samma webbläsare och fönster/flik utan att besöka eller vara aktiv på andra sajter däremellan oavsett om dessa besök sker i andra fönster eller flikar.

Eftersom en cookie är tidsbegränsad är det viktigt att köpet slutförs i samband med utklicket från vår hemsida, vår app, eller att återbäringen har aktiverats via Cashbacker-Assistenten, då spårningen av köpet annars kan gå förlorad.

Cashbacker avråder från att ha andra sajter öppna i andra fönster eller flikar, som innehåller reklambanners eller länkar till de nätbutiker Cashbacker samarbetar med, under köpprocessen, eftersom de cookies Cashbacker använder för att kunna spåra ett köp kan raderas eller skrivas över om du klickar på dessa annonser eller länkar. Detsamma gäller knappar eller länkar, på exempelvis rabattkodsajter, som har för avsikt att visa en dold rabattkod för aktuell nätbutik. .

Vi avråder också från att klicka på länkar eller annonser i nyhetsbrev i anslutning till ditt köp såvida nyhetsbrevet inte har skickats utav oss. Detta gäller oavsett om det är butiken själv som är avsändare av nyhetsbrevet.

Underlåtelse att följa detta kan leda till att köpet inte spåras till Cashbacker och/eller att en nätbutik nekar återbäringen för ett i efterhand manuellt registrerat köp. Cashbacker tar inget ansvar för återbäring som nekas av en nätbutik till följd av att dessa rekommendationer inte har följts.

Detta gäller även användandet av så kallade annons- eller cookie-blockerare, som till exempel Adblock eller liknande andra programvaror. Dessa program eller plugins kan blockera eller radera de cookies vi och nätbutiken behöver för att spåra ditt köp vilket medför att din återbäring inte kan registreras. Om du använder dig av Adblock eller annat motsvarande plugin i din webbläsare ber vi dig pausa eller inaktivera detta under tiden du genomför ditt köp. Det innebär att programmet behöver vara avstängd från det att du klickar dig ifrån Cashbacker till butiken, tills dess att köpet slutförts.

Köpet måste genomföras hos den nätbutik som är listad och länkad till från Cashbacker. Köp som genomförs på specifika partner- eller samarbetssidor till butiken berättigar ej till återbäring. Vidare ges återbäring ej för köp/bokningar som gjorts i en nätbutiks eventuellt fysiska butik. Återbäring ges ej heller för köp/bokningar som har gjorts via telefon eller e-post.

Cashbacker avråder också från att privata fönster i din webbläsare, så kallade inkognitofönster, används, då dessa förhindrar spårnings-cookies från att sparas på din dator vilket gör att dina köp ej kan spåras.

Återbäring registreras normalt på medlemmens konto inom en (1) timme efter avslutat köp, men i vissa fall kan det dröja något längre. När återbäringen registrerats skickas ett mail till medlemmens registrerade e-postadress med information om intjänad återbäring. Återbäringen syns även på medlemmens egen sida på Cahsbacker.se. Om ingen återbäring har registrerats inom 48 timmar efter köp kan medlem anmäla detta som ett ospårat köp till Cashbackers kundtjänst.

Vi kan inte handlägga ett ospårat köp utan en bifogad order- eller bokningsbekräftelse.

Observera att Cashbacker inte har någon möjlighet att behandla ospårade köp som är äldre än två månader.

Godkännande av återbäring

Återbäring som har registrerats på medlemmens konto måste godkännas av den nätbutik i vilken köpet, som gav återbäringen, gjordes. Detta tar normalt mellan 15 och 45 dagar. Ansvaret kring godkännandeprocessen ligger på respektive nätbutik varför det kan variera hur lång tid det tar. En del nätbutiker har en godkännandetid som skiljer sig från den normala. Respektive godkännandetid för en viss nätbutik står angivet på nätbutikens sida på Cashbacker.

För att butiken ska godkänna återbäringen måste du behålla varan eller tjänsten för vilken återbäring har registrerats samt uppfylla våra villkor gällande återbäring i denna text samt eventuella villkor som gäller för återbäring i aktuell butik och som står angivna på butikens sida på Cashbackers webbplats eller i vår app. För återbäring gällande resor och hotellbokningar godkänner butiken inte återbäringen förrän resan/vistelsen är både nyttjad och betald. Återbäring godkänns ej för del av en order som returnerats eller betalats med presentkort eller annat tillgodohavande i butiken.

Återbäring som registrerats och rapporterats manuellt av oss på grund av ett ospårat köp har en godkännandetid från 15 upp till 75 dagar från det datum Cashbacker registrerat återbäringen och gjort anspråk på återbäringen hos aktuell butik. Godkännandetiden bestäms av respektive butik och kan inte påverkas av Cashbacker.

Korrigering av återbäring

Korrigering av återbäring kan genomföras av nätbutik och innebär att redan registrerad och/eller godkänd återbäring kan korrigeras på ditt medlemskonto i efterhand. Detta kan exempelvis ske vid sen retur av varor då återbäringen omräknas baserat på det justerade ordervärdet eller då butiken köpet gjordes i, anser att villkoren för återbäringen ej har uppfyllts. Cashbacker kan inte hållas ansvarig för återbäring som rapporterats felaktigt av butiken eller för återbäring som justerats i efterhand av butiken oavsett anledning. Om återbäringen har justerats i efterhand på grund av att medlemmen returnerat eller avbeställt ordern kan redan utbetald återbäring i sådana fall komma att återkrävas.

Återbäring för Prova på-erbjudanden och prenumerations- och abonnemangstjänster

En del av de butiker du kan få återbäring hos via Cashbacker erbjuder återbäring för att du provar en tjänst eller tecknar en prenumeration eller ett abonnemang. Ofta sker detta i samband med att du blir ny kund eller medlem hos butiken. Om inget annat anges eller framgår i de specifika villkoren för den aktuella butiken får erbjudande om återbäring endast nyttjas en gång för den erbjudna tjänsten. I de fall då återbäring ges för tecknande av ett tidsbegränsat abonnemang/prenumeration eller liknande är det ej tillåtet att avsluta abonnemanget/prenumeration och sedan teckna ett nytt för att på så sätt nyttja vårt erbjudande om återbäring multipla gånger. Medlemskonton som bryter mot dessa villkor kan komma att stängas och makuleras utan förvarning. Cashbacker kan i sådana fall komma att hålla in eventuell intjänad återbäring och bonus samt kan komma att kräva tillbaka redan utbetald återbäring.

Bonus på återbäring

Cashbacker ger ibland enskilda medlemmar en personlig bonus på all återbäring de tjänar ihop under en viss period. Dessutom ges ibland även en butiksspecifik bonus som gäller för samtliga medlemmar. All denna bonus beräknas med utgångspunkt för den normala återbäring som Cashbacker ger. Den maximala bonusen en enskild medlem kan uppnå är den dubbla av den normala återbäringen.
 

Exempel 1 Cashbacker har en normal återbäring för Ellos på 5% av köpesumman. En medlem som har en personlig bonus på 50% erhåller 7,5% i återbäring från Ellos (5% * 1,50)
Exempel 2 Cashbacker har en normal återbäring för Ellos på 5% av köpesumman. För tillfället har Cashbacker en butiksspecifik bonus på 50% för Ellos.
En medlem utan personlig bonus erhåller 7,5% i återbäring från Ellos (5% * 1,50)
En medlem som även har en personlig bonus på 50% erhåller 10% i återbäring från Ellos då den maximala totala bonusen är begränsad till 200% av den normala återbäringen.

I det fall Cashbacker har en allmän kampanjbonus som gäller alla butiker så går det ej att kombinera denna med en personlig bonus utan den bonus som är högst gäller. 

Utbetalning av återbäring

Återbäring som registrerats på medlemskontot hos Cashbacker kan tidigast betalas ut när respektive butik som köpet genomförts i har godkänt köpet. Minsta belopp som går att ta ut är 100 kr.

Cashbacker använder extern part (Trustly) för hantering av utbetalningar, vilket betyder att Cashbacker inte lagrar några bankkonto- eller kontokortsuppgifter.

Intjänad återbäring betalas endast ut till ett svenskt bankkonto.

Anslutna nätbutiker

Cashbacker länkar till ett stort antal nätbutiker. Cashbacker ansvarar inte för produkter eller tjänster som säljs eller tillhandahålls av dessa butiker samt ej heller innehåll, kampanjer eller information som lämnas av dessa butiker. Cashbacker är inte en part i avtal som medlemmen ingår med anslutna nätbutiker. Cashbacker har inga garantier för tillhörande online-butiker eller varor och tjänster som dessa erbjuder.

Värva en vän

Cashbacker erbjuder alla medlemmar att tipsa om Tjänsten.

För var värvad person utgår en bonus på 50 kronor.

För att bonusen för en värvad person skall kunna utbetalas krävs att den värvade personen uppnått en godkänd återbäring från butik på minst 100 kronor.

För att värvningsbonusen skall registreras så måste din vän klicka på din specifika värva-en-vän-länk och samtidigt registrera sig som ny medlem på sajten i samband med det klicket/besöket.

Om värva-en-vän-länken skickas via e-post så är det endast tillåtet att skicka till personer som man känner.

Köp av presentkort

14 dagars ångerrätt gäller för oanvända presentkort som köpts på cashbacker.se. Kontakta Cashbackers kundtjänst för att utnyttja din ångerrätt.

Betalningsförmedlarens transaktionsavgift som uppkommer i samband med nyttjandet av ångerrätten bekostas av köparen. För närvarande uppgår betalningsförmedlarens transaktionsavgift till 2,5%. Vid utnyttjande av ångerrätten av presentkort kommer denna avgift att dras av från det belopp som återbetalas.

Avsluta  medlemskap

För att avsluta medlemskap hos Cashbacker så måste medlemmen skicka en begäran från den e-postadress som medlemskontot är registrat på till Cashbackers kundtjänst på support@cashbacker.se. Eventuell intjänad återbäring som ej användaren tagit ut kommer då att tas bort.

Inaktivt medlemskonto

Om du inte loggar in på ditt konto på 6 månader så betraktas ditt konto som inaktivt och kommer att stängas. Eventuell intjänad återbäring kommer då att makuleras.

Missbruk av Tjänsten

Det som skäligen kan bedömas vara medvetet uppsåt i syfte att tillgodogöra sig återbäring genom falska beställningar eller liknande bedräglig handling kan komma att polisanmälas.

Det är ej tillåtet att dela upp ett köp eller en hotell-/resebokning i flera delar, eller göra många upprepade köp, för att på så sätt utnyttja en fast återbäring från en nätbutik flera gånger.

I de fall då återbäring ges för tecknande av ett tidsbegränsat abonnemang eller liknande är det ej tillåtet att avsluta abonnemanget och sedan teckna ett nytt för att på så sätt nyttja vårt erbjudande om återbäring multipla gånger.

Multipla medlemskonton skapade utav samma person i syfte att utnyttja en butiks återbäring och erbjudanden flera gånger för egen vinning är inte tillåtet. Alla konton som skapas i sådant syfte kommer att stängas och makuleras utan förvarning.

Multipla medlemskonton skapade utav samma person i syfte att utnyttja Cashbackers värvningsbonus, eller eventuell annan bonus, för egen vinning är inte tillåtet. Alla konton som skapas i sådant syfte kommer att stängas och makuleras utan förvarning.

Då Cashbacker bedömer att ett medlemskonto bryter mot användarvillkoren eller på annat sätt används i bedrägligt syfte, kan det komma att stängas och makuleras utan förvarning. Cashbacker kan i sådana fall komma att hålla in eventuell intjänad återbäring och bonus samt kan komma att kräva tillbaka redan utbetald återbäring.

Force Majerue

I händelse av force majeure, händelser som omständigheter som Cashbacker inte kunnat råda över som exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, är Cashbacker inte skyldigt att fullgöra sina plikter gentemot sina medlemmar.

Ändring av dessa användarvillkor

Cashbacker förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Användarvillkor kommer att publiceras på vår hemsida (www.cashbacker.se). Ändringar gäller från det att medlemmen har accepterat Användarvillkoren (i samband med ett besök på vår hemsida eller att någon av våra tjänster används). Cashbacker rekommenderar att medlemmen håller sig uppdaterad på vår hemsida regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Användarvillkoren.

Integritetspolicy

Personuppgifter

Cashbacker värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Cashbackers målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Cashbacker samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Cashbacker i samband med medlemskap eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Wanoma AB, organisationsnummer 556942-4285, Ängsvägen 19, 236 61 Höllviken, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varför Cashbacker hanterar personuppgifter

1. För att kunna tillhandahålla den avtalade tjänsten

För att Cashbacker ska kunna tillhandahålla den tjänst som avtalats mellan Cashbacker och medlemmen måste Cashbacker spara vissa personuppgifter. Informationen krävs för att kunna hantera återbäring som medlemmar tjänar in vid köp i de nätbutiker som Cashbacker samarbetar med. Den information som hanteras och sparas när en medlem besöker en nätbutik via Cashbacker är:

 • IP-nummer

 • Information om din enhet (webbläsare, operativsystem)

 • Tidpunkt för besöket

 • Besökt nätbutik och eventuellt besökt produkt

 • En unik identifierbar referens för besöket

För genomförda köp sparas dessutom följande information, som tillhandahålls av aktuell samarbetspartner:

 • Orderreferens/ordernummer

 • Ordervärde

 • Värde på återbäring

 • Tidpunkten för köpet

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling: Fullföljande av avtal
 

2. För att kunna personifiera tjänsten
Cashbacker erbjuder rekommendationer och erbjudanden från olika nätbutiker. För att kunna exkludera information som medlemmar saknar intresse för så behandlas personuppgifter. Samma information används för att kunna förstå vad våra medlemmar finner intressant.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling: Intresseavvägning
 

3. För att motverka missbruk samt möjliggöra felsökning
Cashbacker strävar efter att erbjuda en adekvat nivå av IT-säkerhet för sina system. I det arbetet ingår det bland annat att kunna identifiera medlemmarna på Cashbacker. Denna identifiering görs genom IP-nummer, personnummer, namn, adress samt i förekommande fall med unikt app-id om en medlem använder sig av Cashbackers mobila applikation. Genom att identifiera personer motverkas missbruk av Cashbackers tjänst såsom försök till olaga intrång i användarkonton, bedrägerier, spam eller liknande beteenden. Genom att kunna identifiera användare är det även möjligt att göra felsökningar i våra IT-system om någonting inte fungerar som avsett.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling: Intresseavvägning
 

4. I syfte att föra statistik

Cashbacker utvecklas ständigt och för att kunna erbjuda en tjänst som är relevant och anpassad till hur våra besökare och medlemmar använder tjänsten sparas vissa personuppgifter kopplat till aktivitet på webbplatsen. Detta är information om vilka sidor, länkar och butiker som besökare och medlemmar besöker på webbplatsen. Personuppgifterna som sparas är IP-nummer och eventuellt unikt mobilt app-id samt användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik).

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling: Intresseavvägning
 

5. För att erbjuda marknadsföring till medlemmar

Cashbacker skickar regelbundet ut nyhetsbrev om aktuella och relevanta erbjudanden till medlemmar. Om du inte önskar ta emot denna typen av marknadsföring meddelar du det enkelt genom att klicka på avsedd länk i ett av utskicken. Om du lämnar samtycke till det när du använder vår mobila app kommer vi även att skicka push-notiser till din enhet med erbjudanden och information. Om du inte vill ta emot push-notiser ändrar du det i din telefons inställningar.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling: Samtycke
 

6. För att erbjuda marknadsföring via digitala kanaler
För att tillhandahålla anpassad marknadsföring i digitala kanaler t.ex. via Google, Facebook eller Instagram.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling: Intresseavvägning
 

7. För att följa lagen 
För att följa lagen bland annat avseende bokföringslagen måste Cashbacker hantera personuppgifter. Detta innebär att vi sparar information om genomförda köp som våra medlemmar gjort samt information om utbetalningar av intjänad återbäring. Denna information sparas så länge det finns laglig grund för hanteringen.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling: Rättslig förpliktelse

Vilka personuppgifter hanterar Cashbacker

Cashbacker samlar in och hanterar följande typer av information:

1. Information som lämnats av medlemmen
Namn, e-postadress, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer, kön, unikt app-id, koppling till Facebook-konto i förekommande fall. Dessutom kan information om köp som inte registrerats med automatik som rapporterats av en medlem komma att hanteras. Den informationen innefattar uppgifter om köpet såsom datum och tid, ordernummer eller orderreferens samt ordervärde.

2. Information om aktivitet på webbplatsen
Detta är uppgifter om besökta butiker, utbetalningar av återbäring, registrerade bonusar, värvade medlemmar samt inloggning på ett användarkonto.

3. Information som hämtats från våra samarbetspartners
När ett köp genomförs hos en av våra samarbetspartners efter användaren besökt partnern från Cashbacker så informeras Cashbacker om köpet. Informationen innefattar datum och tid för köpet, ordernummer eller orderreferens, ordervärde och provision.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har säkerhetsrutiner och tekniska lösningar för att skydda dina personuppgifter, bland annat kryptering för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och annan programvara för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. I syfte att förhindra obehöriga åtkomst är alla lösenord envägskrypterade. Tillgång till de utrymme där personuppgifter lagras är begränsad.

Cashbacker använder sig bland annat av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet och andra nätverk. Som medlem behöver du säkerställa och kontrollera att SSL inte är avstängt i den webbläsare du använder.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

För att kunna fullfölja avtalade tjänster gentemot dig som medlem behöver Cashbacker dela information, inkluderat personuppgifter, med partners och andra tjänsteleverantörer. Cashbacker kommer vara transparenta med vilka personuppgifter vi delar och med vem vi delar dessa personuppgifter. Cashbacker vidtar även en rad försiktighetsåtgärder, anpassat efter vem Cashbacker  delar personuppgifterna med. Detta för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än avsett.

Cashbacker kan komma att dela personuppgifter med tredje part som agerar i rollen som personuppgiftsbiträden, vilket innebär att denna tredje part behandlar personuppgifter för Cashbackers räkning. Personuppgiftsbiträden är föremål för sekretess och de är inte tillåtna att behandla personuppgifter för Cashbackers räkning för andra ändamål än för att leverera de överenskomna tjänsterna till Cashbacker.

Personuppgifter kan också lämnas ut till myndighet där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

För medlemmar som anslutit till Cashbacker via StoreMarket-plattformen kommer data kring genomförda köp att delas med Storemarket Sverige AB, organisationsnummer 559154-7525.

Om hela eller delar av Wanoma ABs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur länge sparar Cashbacker personuppgifter

Om du samtyckt till att vara registrerad medlem hos Cashbacker sparas alla uppgifter tills du meddelar oss att du ej längre vill vara medlem. Dina uppgifter kan dock komma att sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Cashbackers åtagande och redovisningsskyldighet gentemot myndighet.

I de fall där medlem missbrukat Tjänsten och brutit mot Cashbackers användarvillkor på sådant sätt att det föranlett att medlemmens konto hos Cashbacker har stängts kan uppgifterna komma att lagras efter kontots avslutande för att förhindra fortsatt missbruk av Tjänsten.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning och vad som är tillåtet enligt dataskyddsförordningen.

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta vår kundtjänst.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen  ger dig som privatperson rättigheter och kontroll över hur dina personuppgifter ska hanteras. Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/for-medborgare---dina-rattigheter2/

1. Rätt till information
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. Du kommer att få dessa uppgifter så snart som möjligt och senast inom en månad. Beroende av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden, kan perioden förlängas ytterligare två månader vid behov. Om tiden förlängs kommer du att få information om det. En begäran görs genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår i inledningen till den här integritetspolicyn.
 

2. Rätt till rättelse
Cashbacker har enligt gällande personuppgiftslagstiftning en skyldighet att säkerställa att personuppgifter som hanteras på Cashbacker är korrekta. Om någon av de uppgifter du lämnat till Cashbacker förändras eller är felaktig så lämna vänligen korrekta uppgifter till Cashbacker genom att skicka ett e-postmeddelande till support@cashbacker.se. Vissa uppgifter såsom namn och adress kan man själv ändra på webbplatsen medan uppgifter såsom e-postadress och personnummer av säkerhetsskäl måste administreras via vår kundtjänst. Cashbacker förbehåller sig rätten att avvisa begäran om rättelse som är oskäligt återkommande eller som innebär en större förändring i våra IT system eller processer och som är oproportionellt stora sett till ändringsbegäran.
 

3. Rätt till radering
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:  

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för.

 • om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

 • om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta.

 • när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

 • om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Cashbacker omfattas av.

Cashbacker raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Cashbacker inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.
 

4. Rätt till begränsning av behandling
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om:

 • du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta).

 • om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

 • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen.

 • om du har invänt mot behandlingen och vi inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att närsomhelst begära att Cashbacker begränsar delar eller samtliga av dina personuppgifter till exempel om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning. eller om de är felaktiga. I sådana fall kan vi begränsa användningen av dina personuppgifter under tiden vi utreder dess korrekthet.

5. Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Om du invänder mot att vi skickar direktmarknadsföring till dig via e-post klickar du på därmed avsedd länk i ett av utskicken. Om du invänder mot att ta emot push-notifieringar från oss på din mobiltelefon kan du stänga av push-notifiering för vår app i din telefons inställningar.

Om du invänder mot annan hantering av dina personuppgifter så kontakta vår kundtjänst på support@cashbacker.se och meddela vilken hantering av personuppgifter du invänder mot. Om Cashbacker anser att sådan behandling ändå ska ske åligger det Cashbacker att påvisa att det finns intressen som väger tyngre.
 

6. Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.


7. Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när:

 • behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal, och

 • behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Ändringar i Integritetspolicy

Cashbacker förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Cashbacker.se. Vid större ändringar av våra användarvillkor och integritetspolicy kommer vi att underrätta dig som medlem via e-post.

 

Cookies

Vad är cookies?

På Cashbackers webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Vidare använder Cashbacker använder sig av cookies i syfte att kunna spåra de köp som görs i respektive nätbutik. Cookies lagras även av 3:e part för att spåra köp och hantera statistik.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur används cookies?

Cashbacker använder sig av cookies i syfte att kunna spåra de köp som görs i respektive nätbutik. Cookies lagras även av 3:e part för att spåra köp och hantera statistik. Vidare använder Cashbacker cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren genom att säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar som till exempel inloggning. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.

Genom att använda Cashbackers webbplats och/eller genom att godkänna Cashbackers Användarvillkor och Integritetspolicy samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Cashbackers webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna få återbäring för köp som genomförts hos våra samarbetspartners via oss. Funktionaliteten på Cashbacker kan även i övrigt komma att begränsas.

Du kan läsa mer om cookies på http://www.minacookies.se

Analysverktyg för webbstatistik

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets kakor innehåller ingen information om vem besökaren är. Google Analytics kan inte identifiera dig eller din dator. Google Analytics avidentifierar alla IP-nummer, vilket gör att du inte kan iden­ti­fie­ras genom det underlag för statistik som samlas in.

Informationen som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen skickas vidare till och lagras av Google.

Google Analytics lagrar information om:

 • när du besökte webbplatsen första gången
 • när du besökte webbplatsen senast
 • när ditt nuvarande besök påbörjades
 • hur många gånger du besökt webbplatsen
 • vilken webbläsare du använder
 • hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor).