Genom medlemskap hos Cashbacker och användandet utav tjänsten godkänner du även de användarvillkor och integritetspolicy som anges på denna sida. Dessa kan uppdateras med tiden.

Villkoren uppdaterades senast 2018-01-09

Användarvillkor

Allmänt

Wanoma AB, organisationsnummer 556942-4285, driver webbplatsen Cashbacker.se (nedan benämnt ”Cashbacker”). Kontaktuppgifter och övrig information om Cashbacker.se som inte framgår av dessa villkor finns att tillgå på webbplatsen.

Som medlem hos Cashbacker kan du via oss besöka och handla varor och tjänster hos de nätbutiker vi samarbetar med. Cashbacker erhåller sedan provision för dina köp och delar denna med dig i form av kontant återbäring.

Genom medlemskap och användandet utav Cashbacker.se (”Tjänsten”) godkänner du våra användarvillkor som anges på denna sida. Användarvillkoren kan uppdateras med tiden.

Medlem hos Cashbacker

För att bli medlem hos Cashbacker måste man ha fyllt 16 år. Enlig svensk lag accepterar inte de nätbutiker vi samarbetar med kreditköp till personer under 18 år men vissa undantag kan göras för personer som har fyllt 16 år. 

Det är endast tillåtet att ha ett medlemskonto hos Cashbacker per fysisk eller juridisk person.

Du får endast skapa ett konto om du agerar som huvudperson och inte om du agerar i någon annans namn eller för någon annans räkning.

Som medlem hos Cashbacker måste du komplettera och uppge korrekta personuppgifter på din profilsida. I samband med utbetalning kommer du även att behöva uppge ditt personnummer. Cashbacker tar för givet att utbetalningar som begärs efter att korrekta personuppgifter tillsammans med lösenord har angivits utförs av kontots rättmätiga ägare och därför är giltiga.

Cashbacker förbehåller sig rätten att neka återbäring exempelvis om medlemmen har uppgivit felaktiga personuppgifter.

Vi är inte under några omständigheter ansvariga för förluster som du lidit på grund av otillåtet bruk eller missbruk av din personliga information. För att skydda både dig och oss mot identitetsstöld förbehåller vi oss rätten att när som helst be om ett tillfredsställande identitetsbevis (kopia av giltigt pass/legitimation) och/eller bevis på adress (med aktuell hushållsräkning/bankutdrag/kreditkort/regeringsutfört ID-kort/körkort).

Felaktigt ifyllda, eller falska personuppgifter, samt underlåtelse att skicka in ovanstående begärda handlingar kan leda till att ditt medlemskonto stängs utan förvarning. I sådana fall förbehåller sig Cashbacker att hålla inne eventuell intjänad återbäring och bonus.

Om ett medlemskonto stängts så är det inte tillåtet att skapa ett nytt av samma person, utan särskilt godkännande av Cashbacker. Om vi upptäcker att flera konton har skapats av samma person förbehåller sig Cashbacker rätten att stänga samtliga konton samt hålla inne eventuell intjänad återbäring och bonus.

Återbäring

Beräkning av återbäring sker i de flesta fall baserat på ordervärdet exklusive moms, frakt samt övriga avgifter och skatter.

Återbäring kan ges som en fast summa eller beräknas procentuellt.

En och samma nätbutik kan ha flera olika nivåer av återbäring baserat på vilka varor eller tjänster som köpet avser. Detta kommuniceras i sådana fall på respektive butiks sida på Cashbacker.se.

Återbäring ges inte för den del av köp som betalas med presentkort eller tillgodohavande i nätbutiken.

Det är ej tillåtet att använda rabattkoder eller erbjudande från andra källor än Cashbacker i samband med ditt köp, såvida inte annat anges i våra villkor för den aktuella nätbutiken då det kan medföra att butiken ej godkänner eller registrerar din återbäring.

Du kan inte få återbäring på något annat sätt än genom Cashbacker.se. Återbäring ges enbart på köp som görs i butikernas onlineshoppar, detta gäller även vid ev byten/returer.

Varje nätbutik beräknar återbäring på respektive order vilket innebär att återbäringsbeloppet i procent eller kronor som kommuniceras för nätbutiken på Cashbacker.se endast är i informativt syfte och inte kan anses vara ett bindande åtagande för Cashbacker. Cashbacker gör dock sitt yttersta för att den information som visas om storlek på återbäringen är korrekt.

Den återbäring som tillfaller medlemmen baseras på information från respektive nätbutik. Cashbacker.se är beroende av en teknisk lösning och kommunikation med nätbutiker samt tredje part. Cashbacker ger ingen garanti för att den tekniska spårningen av köp fungerar. Cashbacker försöker spåra eventuella saknade köp för vilka återbäring ej har registrerats men är inte ansvarig för saknad/felaktig information från nätbutiken eller de fall där medlem ej har följt de villkor som vi eller aktuell nätbutik har satt upp.

Cashbacker kan komma att begära in orderbekräftelse eller annan motsvarande handling av dig som medlem för att till exempel registrera återbäring för ett ospårat köp eller för att verifiera ett redan utfört köp mot den butik där köp eller tjänst har köpts. Underlåtelse att skicka oss begärd orderbekräftelse kan innebära att vi inte kan registrera återbäring för ett köp eller att redan registrerad återbäring kan komma att nekas.

För en del nätbutiker gäller särskilda villkor för att en viss återbäring ska gälla. Om sådana villkor finns står dessa angivna på nätbutikens sida hos Cashbacker under rubriken "Återbäring hos [butikens namn]" eller under punkten "Villkor och information angående återbäring hos [butikens namn]". Det är medlemmens ansvar att hålla reda på de villkor som gäller för återbäring hos respektive butik.

Cashbacker förbehåller sig rätten att justera återbäringen i händelse av tryckfel eller förändringar av återbäringen från nätbutiker som ligger utanför Cashbackers kontroll.

Registrering av återbäring

För att de köp som görs i en nätbutik via Cashbacker ska kunna spåras tillbaka till oss, och den medlem som gjorde köpet, använder butikerna sig av en teknisk lösning som huvudsakligen baserar sig på användandet av cookies. Den tekniska lösningen tillhandahålls av så kallade affiliatenätverk som agerar mellanhänder mellan oss och butikerna.

Lösningen kräver att man klickar sig till butiken via våra länkar på Cashbacker.se, vår app (iOS eller Android), eller vår tjänst Cashbacker-assistenten, och sedan genomför köpet i samma webbläsare och fönster/flik utan att besöka eller vara aktiv på andra sajter däremellan oavsett om dessa besök sker i andra fönster eller flikar.

Eftersom en cookie är tidsbegränsad är det viktigt att köpet slutförs i samband med utklicket från Cashbacker.se, vår app, eller att återbäringen har aktiverats via Cashbacker-Assistenten, då spårningen av köpet annars kan gå förlorad.

Cashbacker avråder från att ha andra sajter öppna i andra fönster eller flikar, som innehåller reklambanners eller länkar till de nätbutiker Cashbacker samarbetar med, under köpprocessen, eftersom de cookies Cashbacker använder för att kunna spåra ett köp kan raderas eller skrivas över om du klickar på dessa annonser eller länkar. Detsamma gäller knappar eller länkar, på exempelvis rabattkodsajter, som har för avsikt att visa en dold rabattkod för aktuell nätbutik. .

Vi avråder också från att klicka på länkar eller annonser i nyhetsbrev i anslutning till ditt köp såvida nyhetsbrevet inte har skickats utav oss. Detta gäller oavsett om det är butiken själv som är avsändare av nyhetsbrevet.

Underlåtelse att följa detta kan leda till att köpet inte spåras till Cashbacker och/eller att en nätbutik nekar återbäringen för ett i efterhand manuellt registrerat köp. Cashbacker tar inget ansvar för återbäring som nekas av en nätbutik till följd av att dessa rekommendationer inte har följts.

Detta gäller även användandet av så kallade annons- eller cookie-blockerare, som till exempel Adblock eller liknande andra programvaror. Dessa program eller plugins kan blockera eller radera de cookies vi och nätbutiken behöver för att spåra ditt köp vilket medför att din återbäring inte kan registreras. Om du använder dig av Adblock eller annat motsvarande plugin i din webbläsare ber vi dig pausa eller inaktivera detta under tiden du genomför ditt köp. Det innebär att programmet behöver vara avstängd från det att du klickar dig ifrån Cashbacker till butiken, tills dess att köpet slutförts.

Köpet måste genomföras hos den nätbutik som är listad och länkad till från Cashbacker. Köp som genomförs på specifika partner- eller samarbetssidor till butiken berättigar ej till återbäring. Vidare ges återbäring ej för köp/bokningar som gjorts i en nätbutiks eventuellt fysiska butik. Återbäring ges ej heller för köp/bokningar som har gjorts via telefon eller e-post.

Cashbacker avråder också från att privata fönster i din webbläsare, så kallade inkognitofönster, används, då dessa förhindrar spårnings-cookies från att sparas på din dator vilket gör att dina köp ej kan spåras.

Återbäring registreras normalt på medlemmens konto inom en (1) timme efter avslutat köp, men i vissa fall kan det dröja något längre. När återbäringen registrerats skickas ett mail till medlemmens registrerade e-postadress med information om intjänad återbäring. Återbäringen syns även på medlemmens egen sida på Cahsbacker.se. Om ingen återbäring har registrerats inom 48 timmar efter köp kan medlem anmäla detta som ett ospårat köp till Cashbackers kundtjänst.

Vi kan inte handlägga ett ospårat köp utan en bifogad order- eller bokningsbekräftelse.

Observera att Cashbacker inte har någon möjlighet att behandla ospårade köp som är äldre än två månader.

Återbäring som har registrerats på medlemmens konto måste godkännas av den nätbutik i vilken köpet, som gav återbäringen, gjordes. Detta tar normalt mellan 15 och 45 dagar. Ansvaret kring godkännandeprocessen ligger på respektive nätbutik varför det kan variera hur lång tid det tar. En del nätbutiker har en godkännandetid som skiljer sig från den normala. Respektive godkännandetid för en viss nätbutik står angivet på nätbutikens sida på Cashbacker.

Återbäring som registrerats och rapporterats manuellt av oss på grund av ett ospårat köp har en godkännandetid från 15 upp till 75 dagar från det datum Cashbacker registrerat återbäringen och gjort anspråk på återbäringen hos aktuell butik. Godkännandetiden bestäms av respektive butik och kan inte påverkas av Cashbacker.

Korrigering av återbäring kan genomföras av nätbutik och innebär att redan registrerad och/eller godkänd återbäring kan korrigeras på ditt medlemskonto i efterhand. Detta kan exempelvis ske vid sen retur av varor då återbäringen omräknas baserat på det justerade ordervärdet eller då butiken köpet gjordes i, anser att villkoren för återbäringen ej har uppfyllts. Cashbacker kan inte hållas ansvarig för återbäring som rapporterats felaktigt av butiken eller för återbäring som justerats i efterhand av butiken oavsett anledning. Om återbäringen har justerats i efterhand på grund av att medlemmen returnerat eller avbeställt ordern kan redan utbetald återbäring i sådana fall komma att återkrävas.

Återbäring för Prova på-erbjudanden och prenumerations- och abonnemangstjänster

En del av de butiker du kan få återbäring hos via Cashbacker erbjuder återbäring för att du provar en tjänst eller tecknar en prenumeration eller ett abonnemang. Ofta sker detta i samband med att du blir ny kund eller medlem hos butiken. Om inget annat anges eller framgår i de specifika villkoren för den aktuella butiken får erbjudande om återbäring endast nyttjas en gång för den erbjudna tjänsten. I de fall då återbäring ges för tecknande av ett tidsbegränsat abonnemang/prenumeration eller liknande är det ej tillåtet att avsluta abonnemanget/prenumeration och sedan teckna ett nytt för att på så sätt nyttja vårt erbjudande om återbäring multipla gånger. Medlemskonton som bryter mot dessa villkor kan komma att stängas och makuleras utan förvarning. Cashbacker kan i sådana fall komma att hålla in eventuell intjänad återbäring och bonus samt kan komma att kräva tillbaka redan utbetald återbäring.

 

Bonus på återbäring

Cashbacker ger ibland enskilda medlemmar en personlig bonus på all återbäring de tjänar ihop under en viss period. Dessutom ges ibland även en butiksspecifik bonus som gäller för samtliga medlemmar. All denna bonus beräknas med utgångspunkt för den normala återbäring som Cashbacker ger. Den maximala bonusen en enskild medlem kan uppnå är den dubbla av den normala återbäringen.
 

Exempel 1 Cashbacker har en normal återbäring för Ellos på 5% av köpesumman. En medlem som har en personlig bonus på 50% erhåller 7,5% i återbäring från Ellos (5% * 1,50)
Exempel 2 Cashbacker har en normal återbäring för Ellos på 5% av köpesumman. För tillfället har Cashbacker en butiksspecifik bonus på 50% för Ellos.
En medlem utan personlig bonus erhåller 7,5% i återbäring från Ellos (5% * 1,50)
En medlem som även har en personlig bonus på 50% erhåller 10% i återbäring från Ellos då den maximala totala bonusen är begränsad till 200% av den normala återbäringen.

I det fall Cashbacker har en allmän kampanjbonus som gäller alla butiker så går det ej att kombinera denna med en personlig bonus utan den bonus som är högst gäller. 

Utbetalning av återbäring

Återbäring som registrerats på medlemskontot hos Cashbacker kan tidigast betalas ut när respektive butik som köpet genomförts i har godkänt köpet. Minsta belopp som går att ta ut är 100 kr.

Cashbacker använder extern part (Trustly) för hantering av utbetalningar, vilket betyder att Cashbacker inte lagrar några bankkonto- eller kontokortsuppgifter.

Intjänad återbäring betalas endast ut till ett svenskt bankkonto.

Anslutna nätbutiker

Cashbacker länkar till ett stort antal nätbutiker. Cashbacker ansvarar inte för produkter eller tjänster som säljs eller tillhandahålls av dessa butiker samt ej heller innehåll, kampanjer eller information som lämnas av dessa butiker. Cashbacker är inte en part i avtal som medlemmen ingår med anslutna nätbutiker. Cashbacker har inga garantier för tillhörande online-butiker eller varor och tjänster som dessa erbjuder.

Värva en vän

Cashbacker erbjuder alla medlemmar att tipsa om Tjänsten.

För var värvad person utgår en bonus på 50 kronor.

För att bonusen för en värvad person skall kunna utbetalas krävs att den värvade personen uppnått en godkänd återbäring från butik på minst 100 kronor.

För att värvningsbonusen skall registreras så måste din vän klicka på din specifika värva-en-vän-länk och samtidigt registrera sig som ny medlem på sajten i samband med det klicket/besöket.

Om värva-en-vän-länken skickas via e-post så är det endast tillåtet att skicka till personer som man känner.

Avsluta  medlemskap

För att avsluta medlemskap hos Cashbacker så måste medlemmen skicka en begäran från den e-postadress som medlemskontot är registrat på till Cashbackers kundtjänst på support@cashbacker.se. Eventuell intjänad återbäring som ej användaren tagit ut kommer då att tas bort.

Inaktivt medlemskonto

Om du inte loggar in på ditt konto på 1 år (senaste inloggningen skedde för mer än 365 dagar sedan) så betraktas ditt konto som inaktivt och kommer att stängas. Eventuell intjänad återbäring kommer då att makuleras.

Missbruk av Tjänsten

Det som skäligen kan bedömas vara medvetet uppsåt i syfte att tillgodogöra sig återbäring genom falska beställningar eller liknande bedräglig handling kan komma att polisanmälas.

Det är ej tillåtet att dela upp ett köp eller en hotell-/resebokning i flera delar, eller göra många upprepade köp, för att på så sätt utnyttja en fast återbäring från en nätbutik flera gånger.

I de fall då återbäring ges för tecknande av ett tidsbegränsat abonnemang eller liknande är det ej tillåtet att avsluta abonnemanget och sedan teckna ett nytt för att på så sätt nyttja vårt erbjudande om återbäring multipla gånger.

Multipla medlemskonton skapade utav samma person i syfte att utnyttja en butiks återbäring och erbjudanden flera gånger för egen vinning är inte tillåtet. Alla konton som skapas i sådant syfte kommer att stängas och makuleras utan förvarning.

Multipla medlemskonton skapade utav samma person i syfte att utnyttja Cashbackers värvningsbonus, eller eventuell annan bonus, för egen vinning är inte tillåtet. Alla konton som skapas i sådant syfte kommer att stängas och makuleras utan förvarning.

Då Cashbacker bedömer att ett medlemskonto bryter mot användarvillkoren eller på annat sätt används i bedrägligt syfte, kan det komma att stängas och makuleras utan förvarning. Cashbacker kan i sådana fall komma att hålla in eventuell intjänad återbäring och bonus samt kan komma att kräva tillbaka redan utbetald återbäring.

Force Majerue

I händelse av force majeure, händelser som omständigheter som Cashbacker inte kunnat råda över som exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, är Cashbacker inte skyldigt att fullgöra sina plikter gentemot sina medlemmar.

Ändring av dessa användarvillkor

Cashbacker förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Användarvillkor kommer att publiceras på Cashbacker.se. Ändringar gäller från det att medlemmen har accepterat Användarvillkoren (i samband med ett besök på Webbplatsen eller att någon av våra tjänster används). Cashbacker rekommenderar att medlemmen håller sig uppdaterad på Cashbacker.se regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Användarvillkoren.

Integritetspolicy

Personuppgifter

Cashbacker värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Cashbackers målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Cashbacker samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Cashbacker i samband med medlemskap eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Cashbacker sparar personuppgifter under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuell användning av Cashbacker.se.

Wanoma AB, 556942-4285, Kungstorpsvägen 10B, 236 32 Höllviken är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Cashbacker.se genom cookies i syfte att administrera din återbäring och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem. De personuppgifter som Cashbacker behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, data kring utklick till anslutna nätbutiker, transaktionsdata kring de köp som görs i anslutna nätbutiker i form av inköpsdatum, ordervärde och återbäring, utbetalningshistorik, IP-adress, inloggningshistorik, adress, och telefonnummer.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, marknadsföring via nyhetsbrev, för information och utskick per e-post samt för statistik- och analysändamål. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Cashbacker.se, Cashbacker-assistenten och de lösningar vi erbjuder till dig som medlem.

Uppgifter kan i vissa fall komma att lämnas ut till våra samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Uppgifter kan också komma att användas som underlag för att förhindra att Cashbacker används på ett sätt som ej är tillåtet enligt våra användarvillkor ut i det fall ditt konto stängts på grund av missbruk eller misstanke om detsamma.

Om hela eller delar av Wanoma ABs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har säkerhetsrutiner och tekniska lösningar för att skydda dina personuppgifter, bland annat certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och annan programvara för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. I syfte att förhindra obehöriga åtkomst är alla lösenord envägskrypterade. Tillgång till de utrymme där personuppgifter lagras är begränsad.

Cashbacker använder sig bland annat av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet och andra nätverk. Som kund behöver du säkerställa och kontrollera att SSL inte är avstängt i den webbläsare du använder.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad medlem hos Cashbacker sparas alla uppgifter tills du meddelar oss att du ej längre vill vara medlem. Dina uppgifter kan dock komma att sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Cashbackers åtagande och redovisningsskyldighet gentemot myndighet.

I de fall där medlem missbrukat Tjänsten och brutit mot Cashbackers användarvillkor på sådant sätt att det föranlett att medlemmens konto hos Cashbacker har stängts kan uppgifterna komma att lagras efter kontots avslutande för att förhindra fortsatt missbruk av Tjänsten.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta vår kundtjänst.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på vår webbplats. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Cashbacker vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Cashbacker förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller adress eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Cashbacker korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till support@cashbacker.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Vissa uppgifter såsom namn och adress kan man själv ändra på webbplatsen medan uppgifter såsom e-postadress och personnummer av säkerhetsskäl måste administreras via vår kundtjänst.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Ändringar i Integritetspolicy

Cashbacker förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Cashbacker.se.

Cookies

Vad är cookies?

På Cashbackers webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Vidare använder Cashbacker använder sig av cookies i syfte att kunna spåra de köp som görs i respektive nätbutik. Cookies lagras även av 3:e part för att spåra köp och hantera statistik.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur används cookies?

Cashbacker använder sig av cookies i syfte att kunna spåra de köp som görs i respektive nätbutik. Cookies lagras även av 3:e part för att spåra köp och hantera statistik. Vidare använder Cashbacker cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren genom att säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar som till exempel inloggning. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.

Genom att använda Cashbackers webbplats och/eller genom att godkänna Cashbackers Användarvillkor och Integritetspolicy samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Cashbackers webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna få återbäring för köp som genomförts hos våra samarbetspartners via oss. Funktionaliteten på Cashbacker kan även i övrigt komma att begränsas.

Du kan läsa mer om cookies på http://www.minacookies.se